כללים ועקרונות לניסוח הסכם גירושין טוב

כללים לניסוח הסכם הגירושין

הכנת וניסוח הסכם גירושין הנה מלאכת אומנות שאחריות רבה בצידה.

הסכם גירושין מסיים פרק בחיים, אך גם פותח פרק חדש בחיים, והוא חייב לכלול בתוכו סעיפים מפורטים וברורים בנושאים השונים שעל בני הזוג המתגרשים להסדיר.

תשומת לב מיוחדת יש ליתן לנושאים עתידיים, שצפוי שבני הזוג יצטרכו להתמודד עמם. כמובן שככל שבני הזוג לשעבר צריכים להיות בחיכוך רב יותר בשל רכוש משותף ו/או ילדים משותפים, הרי שישנה חשיבות מיוחדת להסדרה של המצבים והסיטואציות העתידיות באופן הטוב ביותר על מנת למנוע אי הבנות ו/או סכסוכים מיותרים בעתיד.

הסכם הגירושין צריך להיות פרקטי מאד, וכזה שמביא בחשבון את שני הצדדים והיכולות שלהם, שאם לא כן, ההסכם לא יתפקד ו/או לא יחזיק מעמד, ואז ייפתח הפתח לסכסוכים ו/או להליכים משפטיים נוספים ומיותרים.

להלן רשימה חלקית של סעיפים ותניות שמומלץ להסדיר מראש ולהכניס להסכם הגירושין תוך ניסוח דווקני וברור ככל האפשר:

הגירושין

במסגרת ההסכם יש להסדיר את נושא הגירושין עצמם ואת מתן הגט. חשוב מאד לדאוג לכך שתהיה לא רק הסכמה לגט אלא מתן גט בפועל תוך הסדרת מנגנון שימנע מצד סרבן להמשיך ולהערים קשיים במתן הגט גם לאחר הסכם הגירושין. בד"כ מומלץ לערוך מעין "החלפת שבויים" ולהתנות מתן ייפוי כוח להעברת נכסי נדל"ן ו/או כספים וכד' במתן הגט, ולקבוע אותם זה כנגד זה.

ויתור מזונות + כתובה

בד"כ במסגרת הסכמי גירושין מוותרת האישה על כתובתה ועל מזונותיה עד למתן הגט. יש להסדיר ולכתוב במפורש במסגרת הסכם הגירושין כי האישה מוותרת על כתובתה ועל מזונותיה לעבר/הווה/עתיד.

המשמורת על הילדים

יש להסדיר את נושא המשמורת של הילדים באופן ברור תוך התייחסות למצבים השונים בחיים ולרמת המעורבות של כל אחד מההורים.

כמובן שאם מדובר במשמורת משותפת יש להסדיר באופן הברור ביותר את המשמורת המשותפת וכיצד היא תתנהל בחיי היום-יום.

במקרה של משמורת אצל הורה אחד, יש ומומלץ לקבוע באילו נושאים מהותיים יהיה על ההורה המשמורן להתייעץ ולקבל את הסכמת ההורה השני.

במסגרת זו, מומלץ להתייחס לשינוי נסיבות אפשרי ובעיקר לנושאים של מעבר דירה ו/או הגירה מהארץ, הוצאת הילדים לחו"ל וכדומה.

הסדרי ראיה של הילדים

יש לכלול הסדרים מפורטים באשר לימים ולשעות בהם יהיה על ההורה הלא משמורן לקחת את הילדים. כמובן שצריך להתייחס לחגים, חופשות, ימי מחלה ועוד.

כמו כן, יש ורצוי להתייחס להסדרי ראיה של הסבים והסבתות או של הדודים והדודות, ולהסדיר גם עניין זה מראש.

לנסות ככל האפשר להתייחס לשינוי נסיבות בעניין הסדרי ראיה.

מזונות הילדים

יש לכלול הסכמות בדבר דמי המזונות שישולמו להורה המשמורן על ידי ההורה השני. יש להתייחס לדמי המזונות שישולמו בגילאים השונים. יש להתייחס לקצבת הילדים שבד"כ תעבור להורה המשמורן. יש להתייחס לנושאי ההצמדה.

כמו כן, לעיתים מומלץ להתייחס מה קורה במקרה של שינוי נסיבות (כגון בסיטואציה בה ההשתכרות של ההורה שמשלם דמי מזונות עולה או יורדת באופן משמעותי מזו שהייתה במועד חתימת הסכם הגירושין).

במסגרת זו יש להתייחס גם לנושא ההוצאות, שאינן נכללות במסגרת דמי המזונות, ושבהן יישאו שני ההורים שווה בשווה או בהתאם להסכמה שבין הצדדים.

בית המגורים ונכסי הנדל"ן + משכנתאות

מאד לא מומלץ להישאר שותפים בנכסי נדל"ן גם לאחר הגירושין (וקשה להאמין כמה עדיין עושים זאת), ורצוי מאד, כי דירת המגורים ו/או נכסי הנדל"ן המשותפים יועברו על שם אחד מבני הזוג. יש להסדיר את העברת הזכויות במסגרת הסכם הגירושין, וכן להסדיר את נושא המשכנתאות (אם יש) ואת העברת הזכויות בפועל לרבות המצאת אישורי מיסים, ייפוי כוח ושטרות העברה.

מרבית עורכי הדין בנושאי משפחה אינם מבינים בנדל"ן, ולכן, למרבה הצער, נוכחתי לא פעם בסעיפי העברה, שהיו רשומים בהסכמי גירושין מבלי שנעשה דבר כדי לבצע את העברת הזכויות בפועל. לפיכך, ככל שעורך הדין לענייני המשפחה אינו מבין היטב גם בנושאי הנדל"ן, יש לנסח סעיף זה בשיתוף עם עו"ד מתחום הנדל"ן, ואף להעביר לו את הטיפול בהעברת הזכויות בנכסי הנדל"ן.

בד"כ העברות של נכסי נדל"ן אגב גירושין פטורות ממס, אולם על מנת ליהנות מפטור זה ולא ליפול חלילה למלכודות מס, יש לדאוג לניסוח נכון של סעיפי ההעברה וכן לדיווח וטיפול נכון מול לשכות רשום המקרקעין /חברות משכנות ורשויות המס.

זכויות, כספים, חשבונות בנק

יש להתייחס לכלל הרכוש הקיים לבני הזוג, ולקבוע הסדר מפורט מה שייך למי לרבות חלוקה בפועל ורישום בפועל בהתאם להסדר הרכושי המוסכם.

העסק/ים המסחריים

כאשר לבני זוג שמתגרשים יש עסק משותף או עסק השייך לאחד מבני הזוג, ישנה חשיבות רבה להסדרת הזכויות בעסק/ים. בין אם העסק עובר לבעלותו הבלעדית של אחד מבני הזוג (וזה המצב המומלץ בד"כ) ובין אם הוא נותר בבעלות משותפת (מומלץ רק למקרים שפירוק שיתוף עלול לפגום קשות בעסק ובמוניטין שלו) – יש לטפל בעניין ברגישות רבה תוך צפייה של כל הנושאים שעשויים להתעורר והסדרתם מראש. מומלץ מאד שעורך הדין שמנסח את הסעיף יבין גם בנושאים מסחריים על מנת שידע לסגור את כל הפינות מתוך היכרות פרקטית וטובה של הנושא.

הרכב/ים

בד"כ לרוב הזוגות יש רכב או רכבים משפחתיים. במסגרת הסכם הגירושין, יש להסדיר את הבעלות והשימוש ברכבים. חשוב לציין, כי לא תמיד הבעלים הרשום ברכב הוא זה שגם משתמש בו (לדוגמא רשום על שם הבן, אך נמצא בשימוש האישה), ואם אכן קיים פיצול כזה, יש להסדיר את העניין היטב.

המיטלטלין

כאשר מתגרשים לא משאירים שום דבר ליד המקרה או להסכמה מאוחרת. לפיכך, חשוב גם לעניין המיטלטלין לערוך רשימות מסודרות ולקבוע מי לוקח מה. אולי נראה קטנוני אבל לעיתים רבות חיוני. יש לזכור, כי לעיתים רבות מדובר במיטלטלין שיש להם חשיבות רגשית (כמו תמונות, סרטים, מתנות).

העדר תביעות

חשוב מאד שהסכם הגירושין יסגור את כל הנושאים הפתוחים ו/או שהיו פתוחים בעבר, ויישר קו על כל ההסכמות ו/או הטענות ו/או התביעות שהיו בין בני הזוג.

כבר היו מקרים בהם בן זוג טען לזכויות על סמך הסכם כלשהו שנערך בין בני הזוג במהלך הנישואין כשהוא טוען כי ההסכם שריר ותקף ולא התאיין עם הסכם הגירושין.

התייחסות לתיקים אזרחיים /פליליים עומדים ותלויים

לעיתים ישנן תביעות אזרחיות התלויות ועומדות כנגד בני הזוג או אחד מהם. לעיתים ישנן תביעות שהוגשו על ידי בני הזוג או אחד מהם (כגון תביעה נזיקית בגין תאונה). כמובן שבהסכם הגירושין יש להתייחס לעניין ולקבוע את אופן המשך ההליך המשפטי וכן את חלוקת האחריות ו/או הכסף.

כמו כן, לעיתים במסגרת הסכם הגירושין נפתחים תיקים פליליים האחד כנגד השני וכו'. במסגרת הסכם הגירושין יש לדאוג ליישר קו בעניין וזה ולדאוג לסגור תיקים פתוחים ככל שהדבר ניתן.

גילוי נאות

חשוב להוסיף להסכם סעיף גילוי נאות בו מציינים הצדדים כי גילו זה לזו את כל הנכסים ומצבת הזכויות, וכי הסכם זה נערך על סמך גילוי זה. ככל שיתברר, כי לאחד מהצדדים היו נכסים שלא גילה ו/או שההסכם נערך על סמך מצגי שווא, יאפשר הסעיף פתיחת ההסכם לצד הנפגע ממצג השווא ביתר קלות.

דרכי ביצוע ואכיפת ההסכם

אולי אחד הדברים החשובים ביותר בכל הסכם, ובוודאי בהסכם גירושין, זה הסעיף שמאפשר גם אכיפה והוצאה לפועל של ההסכמות ו/או קובע סנקציות במקרה של אי קיומן על ידי מי מהצדדים.

חשוב מאד להסדיר את כל נושאי ייפוי הכוח, מינוי כונס נכסים, קביעת נאמנויות, קביעת סעיפי בוררות או גישור, וכן מתן ביטחונות מתאימים להבטחת קיום ההתחייבויות.

אישור ההסכם

יש לבקש מבית המשפט/בית הדין לאשר את ההסכם מכוח כל החוקים שמכוחם הוא יכול וצריך לאשר את ההסכמות שבהסכם הגירושין.

לסיום, חשוב מאד שהסכם הגירושין ינוסח לאחר שהצדדים אכן ליבנו ביניהם את הדברים והגיעו להסכמות אמיתיות, שאם לא כן – הוא לא יחזיק מעמד. ליווי של עורך דין ומגשר מיומן ומנוסה שדואג להעלות את כל הנקודות, ליתן לבו לכל הנושאים ולסגור את כל הפינות הנו קריטי.

הסכם גירושין שנעשה לאחר הליך ליבון אמיתי ומתוך תשומת לב, אכפתיות ומקצועיות יכול לחסוך לצדדים ו/או לילדיהם הרבה מאד כסף, צער ועגמת נפש בעתיד. מדובר במלאכת קודש, וכך יש לגשת אליה וכך יש לבצע אותה.