הליך גישור ממוצע במרכז אורך כ 6 מפגשים המתפרשים על פני מספר שבועות, אם כי כבר היו לנו גישורים, שהסתיימו אחרי מפגש אחד והיו גישורים שנפרשו על פני למעלה מ 10 מפגשים וארכו חודשיים ומעלה.

אורך הגישור תלוי במורכבות של הנושאים ובמוכנות הרגשית של הצדדים לסיים את המחלוקות. בד"כ אנו חותרים להליך גישור קצר ויעיל ככל האפשר, אך מודעים לכך שישנם מקרים בהם הצדדים לגישור עוברים תהליך, שאינו פשוט עבורם וזקוקים למשך זמן ארוך יותר.

כאשר מדובר בגישור שהצדדים מוכנים רגשית לסיימו במהירות, וכאשר מלוא המידע הנדרש לגישור זמין לצדדים - ניתן גם לקיים מרתון פגישות ולסיים את הגישור ביום אחד.

מרתון פגישות מתאים ומקובל בד"כ בגישורים עסקיים, ומתאים פחות לגישורים אישיים/רגשיים כגון גישור לגירושין.
עלות הגישור הנה תוצאה ישירה של אורך הגישור ומורכבות הגישור.

ככל שההליך פשוט וקצר יותר - הוא גם זול יותר.

בכל מקרה, הליך הגישור הנו בד"כ זול משמעותית מהליך משפטי בבית המשפט, והחיסכון הכספי בגישור הנו לא רק בעלויות הנמוכות שלו יחסית לניהול הליכים בבתי המשפט, אלא גם ביכולת להגיע להסכמות מהירות וטובות יותר, ולתכנן את ההסכמות נכון כך שיחסכו לצדדים עלויות הוצאות מיותרות.

הגישור במרכז מתנהל בפגישות גישור שנקבעות מראש מול המגשר/ת, כאשר בד"כ בפגישת הגישור הראשונה משתתפים כל הצדדים המעורבים והמגשר/ת עורך/עורכת מפת דרכים של הליך הגישור, והנושאים שבהם יש לדון ולגביהם יש להסכים.

יתר המפגשים ממשיכים בהתאם לשיקול דעת והנחיות המגשר/ת, והצדדים מתבקשים בד"כ להעביר מסמכים ו/או מידע רלוונטי לגישור.

מרגע שהמגשר/ת הצליח להביא את הצדדים להסכמות בכל הנושאים הרלוונטיים - נערך הסכם משפטי מסודר המעגן את ההסכמות באופן ברור ומדויק והצדדים חותמים עליו.

לעתים קרובות ההסכם החתום גם מוגש לאישור בית המשפט למתן תוקף של פסק דין.

הליך הגישור הנו סודי לחלוטין. כל המידע שמגיע אלינו במהלך הגישור נותר אצלנו חסוי וסודי לכל אורך הדרך וגם בסיום הגישור, למעט ההסכמות המועלות על הכתב ומוגשות לאישור בית המשפט.

בנוסף, חלק מפגישות הגישור מתנהלות בפגישות נפרדות, ובמהלכן ניתן למסור לנו מידע סודי תוך בקשה שלא יעבור אפילו לצד השני, וכל עוד אין מדובר בהברחת רכוש ו/או בכוונה לבצע מעשה פלילי - אנו שומרים על סודיות אפילו מיתר המשתתפים בגישור. 
בד"כ אנו מעניקים ליווי וייעוץ בהליכי משא ומתן במקרים שמתאימים לכך.
לפרטים נוספים באשר לקבלת ליווי וייעוץ בהליכי משא ומתן ניתן לפנות אלינו בטלפון ו/או בפגישה פרטית.  
כאשר סיכויי ההגעה של הצדדים להסכמות באמצעות ניהול מו"מ או גישור נמוכים, ונדרשת הכרעה משפטית מהירה ויעילה - הדרך הטובה ביותר הנה לפנות להליכי בוררות, בהם מתקיים הליך בוררות במסגרתו הבורר פוסק על פי הדין המהותי וגם מנמק את פסקו, אך רשאי לסטות במסגרת ניהול ההליך מסדרי הדין והראיות הנהוגים בבתי המשפט על מנת לקיים הליך יעיל ומהיר יותר.