הגישור - חיסכון בעלויות, מהירות ויעילות
חיסכון בעלויות, יעילות ומהירות
 

חסכון רב בעלויות הכספיות

אחד היתרונות העיקריים של הליך הגישור הנו היותו חסכוני בעלויות לעומת ניהול הליכים בבתי המשפט.  

בסכסוך עסקי ניהול הליכים משפטיים נע בין כמה עשרות אלפי ש"ח לכמה מאות אלפי ש"ח. מלבד אגרות לבית המשפט ושכירת עורכי דין משני הצדדים, על הצדדים לשאת פעמים רבות בחוות דעת מקצועיות (כאשר כל צד מביא חוות דעת מטעמו ולאחר מכן בית המשפט קובע מומחה וחוות דעת מטעם בית המשפט). להוצאות הנ"ל פעמים רבות מתווספות הוצאות נוספות לצורך הליכי ביניים ו/או צווים זמניים והגעת עררים, כאשר ההליכים המשפטיים על הוצאותיהם הרבות נפרשים פעמים רבות למשך שנים רבות, וכל זה בשעה שהסכסוך מקשה מאד על ניהול העסק ופוגע בד"כ באופן קשה בהכנסות מהעסק.

ניהול גישור או גישור בשילוב בוררות יכול לא רק לקצר את ההליכים המשפטיים ממספר שנים למספר שבועות, אלא לחסוך למעלה מ - 90% מההוצאות הכספיות, ולהחזיר את העסק לוודאות וליציבות להם הנו זקוק כדי לפעול באופן מיטבי ולהשיא רווחים.

בתיקי גירושין לדוגמא, ניהול הליכים בבתי המשפט למשפחה ו/או בבתי הדין הרבניים כרוך בעלויות המגיעות בקלות לסכומים של כ - 50,000 ש"ח לכל אחד מהצדדים, כאשר ישנם עורכי דין הגובים אף יותר מכך (תלוי במוניטין של עורך הדין ובמורכבות התיק).  

לעתים רבות אין די גם בניהול תיק הגירושין, וגם לאחר חלוקת הרכוש, קביעת הסדרי ראייה ומשמורת, קביעת מזונות הילדים וקבלת ותעודת הגירושין, חשופים הצדדים לניהולן של תביעות שונות בנושאים כגון: ערעורים, הגדלת/הקטנת מזונות ילדים, שינוי הסדרי משמורת/ראייה ועוד כהנה וכהנה הליכים משפטיים ארוכים, מייגעים ויקרים ביותר. 

למרבה הצער, הבדיחות בעניין חלוקת הרכוש בין עורכי הדין של הצדדים והותרת הצדדים ללא כלום, נולדו מתוך מציאות עגומה בה ניהול ההליכים המשפטיים הרבים בהליך הגירושין הנו כה יקר ומייגע עד כי יש בו כדי לכרסם באופן משמעותי ברכוש המשותף של הצדדים.

הדבר אינו שונה גם בניהול הליכים משפטיים אחרים כגון סכסוכי ירושה, סכסוכים כספיים וכו'. ההליכים המשפטיים מטיבם הנם יקרים מאד (אגרות, עורכי דין, הוצאות משפט, חוות דעת מומחים מטעם הצדדים ומטעם בית המשפט), מייגעים (המחיר הנפשי שגובים הליכים משפטיים הנו גבוה מאד) וארוכים (הליכים משפטיים נעים בין שנה-שנתיים במקרה הטוב והרבה מאד שנים במקרה הרע). 

עלויות הגישור הנן בין 1/5 ל - 1/10 מעלויות ניהול הליך משפטי

לעומת זאת, בהליך גישור ממוצע, שעלותו הכוללת נעה בד"כ בין 7,500 ש"ח ל 10,000 ש"ח לכל צד (עלויות הגישור תלויות באורך הגישור ומורכבות הגישור) חוסכים הצדדים את מרב העלויות של ניהול הליכים בבית המשפט.

בהליך גישור אין צורך בעורכי דין, שעלותם לכל צד מגיעה כדי עשרות אלפי ש"ח (אלא אם כן הצדדים מתעקשים על כך, וגם אז העלויות של עורכי הדין בגישור הנן נמוכות בהרבה), אין צורך בהוצאות משפט, אין צורך בחוות דעת ותסקירים (למעט במקרי הצורך בהם נדרשת חוות דעת אקטואר רו"ח ו/או שמאי, וגם אז העלות מתחלקת בין הצדדים) וההוצאה על הליך הגישור מתחלקת בין הצדדים (כאשר בהליך משפטי כל צד נושא בהוצאותיו). לעתים רבות, עלותו הכוללת של הליך הגישור לכל צד הנה בין חמישית לעשירית מעלות ניהולו של הליך משפטי. 

יתירה מכך, בהליך גישור מוצלח, לא רק שהצדדים אינם מנהלים הליכים משפטיים ארוכים ויקרים, אלא שלאור העובדה שהסכם הגישור הושג מתוך הסכמה הדדית (שונה מהחלטה כפויה של רשות שיפוטית) הנטייה לפתוח אותו ולנהל הליכים משפטיים נוספים הנו קטן ביותר, והסדר הגישור כמעט תמיד סוגר את כל הנושאים העומדים על הפרק ושם קץ למחלוקות בנושאים אלו.  

הגישור - הליך מהיר

הליך הגישור הנו הליך מהיר ויעיל לאין ערוך בהשוואה להליך משפטי. הליך הגישור נמשך בד"כ מספר שבועות ומסתיים בהסדר בעל תוקף של פסק דין המקובל על כל הצדדים, וזאת לעומת הליך משפטי שאורך חודשים ו/או שנים ומסתיים בהחלטה כפויה של ערכאה שיפוטית.  

הגישור - יעיל ופרקטי

הליך הגישור הנו לא רק מהיר, אלא גם יעיל מאד לאור העובדה שמאחר וההסדר הושג בהסכמה של כל הצדדים, אין עליו ערעורים ו/או הליכים נוספים שמטרתם לשנות את החלטות הערכאות השיפוטיות ו/או להתנער מהן (כגון: ערעורים לערכאות נוספות, בקשות להקטנת/הגדלת מזונות, בקשות לשינוי הסדרי ראייה/משמורת, עיכובי גט על אף פסק דין לגירושין, התנערות מתשלומים ו/או קיום החלטות וצורך בפתיחת תיקי הוצאה לפועל וכו').  

פעמים רבות החלטות שיפוטיות שניתנו בכפייה הנן אות מתה לאור הקושי העצום לקיימן הלכה למעשה. קשה מאד לכפות על צד לקיים הסדרים שאין הוא מעוניין בהם ו/או לשלם סכומים שאין ידו משגת לשלם (או שהוא אינו מעוניין לשלמם). 

האפשרויות של צד שקיבל הכרעה שיפוטית נגדו להתחמק מקיום התחייבויותיו ולדחות אותן עד בלי קץ הנן רבות ומגוונות (כנגד צד כזה יכולות להינקט סנקציות קשות שיפגעו בו ובאיכות חייו, אולם לצד המעוניין בקיום ההתחייבויות בפועל זה לא תמיד יעזור).  

לפיכך, ישנה חשיבות רבה מאד להגעה להסדרים המקובלים על כל הצדדים, שכן הסדרים כאלו מקוימים הלכה למעשה, ואף אם מדובר לעתים בהסדרים שיש בהם פשרה כלשהי - הנם עדיפים מאשר הסדרים כפויים, שאין מקיימים אותם.